Funkcjonalność systemu Odpady Komunalne autorstwa firmy Rekord :

 • ewidencja nieruchomości z których wywożone są odpady
 • naliczanie opłat dla mieszkańców zgodnie z indywidualną uchwałą rady gminy
 • generowanie wszelkiego rodzaju decyzji
 • rozliczanie otrzymanych wpłat
 • generowanie raportów oraz sprawozdań zgodnie z obowiązującą ordynacją podatkową
 • możliwość realizacji płatności masowych oraz wpłat kartami
 • możliwość realizacji kodów kreskowych na decyzjach
 • możliwość składania deklaracji podatkowych przez Internet
 • możliwość współpracy z systemami firm zewnętrznych w zakresie sprawozdań
 • generowanie sprawozdań kwartalnych z wywozu, recyklingu w oparciu o dane własne lub dostarczane z firm realizujących to zadanie dla gminy
 • współpraca z innymi systemami wchodzącymi w skład pakietu zarządzania gminą RATUSZ takimi jak: system kasowy, obieg dokumentów, systemy podatkowe, finansowo księgowe, system egzekucje oraz z systemem elektronicznych usług publicznych eUrząd.
 • ewidencja wraz z analizą wywiezionych odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
 • możliwość dodania wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej  autorstwa firmy Rekord
 • możliwość prowadzenia ewidencji punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego
 • możliwość prowadzenia ewidencji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 • możliwość przydziału nieruchomości do odpowiednich sektorów z uwzględnieniem informacji o adresach nieruchomości (generowanych w oparciu o informacje z map)