Skip to Content

INFORMATYCZNY SYSTEM OBSŁUGI Opłat za Odpady

Ostatnio omawiane:

Sejm określił maksymalną wysokość opłaty za odbiór śmieci

Październik 23, 2014 o 11:43

Sejm przyjął nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja określa między innymi maksymalną wysokość opłaty za odbiór śmieci, co stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 listopada 2013 r więcej→

NIK zapowiedział kolejne kontrole dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

Październik 8, 2014 o 08:39

Według Najwyższej Izby Kontroli, rok obowiązywania nowego systemu gospodarowania odpadami przyniósł wiele doświadczeń, nie zawsze pozytywnych. W związku z tym, we wrześniu ruszyła kolejna kompleksowa kontrola dotycząca gospodarki odpadami. więcej→

Zmiany w „ustawie śmieciowej”

Sierpień 1, 2014 o 13:21

Zakończyły się prace poselskie nad małą nowelizacją ustawy śmieciowej. Ma ona rozwiązać bieżące problemy, które są efektem obowiązywania tzw. ustawy śmieciowej. więcej→