Skip to Content

INFORMATYCZNY SYSTEM OBSŁUGI Opłat za Odpady

Ostatnio omawiane:

Rzeczywiste koszty postawą opłaty za śmieci?

Grudzień 11, 2014 o 12:23

Rząd nie wyklucza wpisania do ustawy szczegółowych zasad wyliczania opłat za odpady. Chodzi o to, aby gminy nie mogły zawyżać ani zaniżać opłat za śmieci, ale musiały je ustalać na poziomie wynikającym z kalkulacji rzeczywistych kosztów prowadzenia tego systemu. więcej→

UE stawia warunki dofinansowania działań związanych z gospodarką odpadami

Listopad 2, 2014 o 11:43

Odbyło się pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza kilka istotnych zmian, m.in. obowiązek planów inwestycyjnych. więcej→

Sejm określił maksymalną wysokość opłaty za odbiór śmieci

Październik 23, 2014 o 11:43

Sejm przyjął nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja określa między innymi maksymalną wysokość opłaty za odbiór śmieci, co stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 listopada 2013 r więcej→