Skip to Content

INFORMATYCZNY SYSTEM OBSŁUGI Opłat za Odpady

Ostatnio omawiane:

Czy dzikie wysypiska wymuszą kolejne zmiany w przepisach?

Czerwiec 3, 2015 o 09:34

Wprowadzone w lipcu 2013 roku przepisy tzw. ustawy śmieciowej miały rozwiązać problem dzikich wysypisk. Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nałożyła na samorządy obowiązek organizacji systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za opłatę uiszczaną przez właścicieli nieruchomości. więcej→

Nowelizacja ustawy śmieciowej – czy będzie lepiej?

Luty 12, 2015 o 12:55

Od lutego obowiązuje nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej. Miała ona poprawić niejasne przepisy. Czy faktycznie tak się stało? więcej→

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Styczeń 12, 2015 o 07:25

Najważniejsze zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzane 28 listopada 2014 r. obejmują: więcej→