Skip to Content

INFORMATYCZNY SYSTEM OBSŁUGI Opłat za Odpady

Ostatnio omawiane:

Nowelizacja ustawy śmieciowej – czy będzie lepiej?

Luty 12, 2015 o 12:55

Od lutego obowiązuje nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej. Miała ona poprawić niejasne przepisy. Czy faktycznie tak się stało? więcej→

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Styczeń 12, 2015 o 07:25

Najważniejsze zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzane 28 listopada 2014 r. obejmują: więcej→

Rzeczywiste koszty podstawą opłaty za śmieci?

Grudzień 11, 2014 o 12:23

Rząd nie wyklucza wpisania do ustawy szczegółowych zasad wyliczania opłat za odpady. Chodzi o to, aby gminy nie mogły zawyżać ani zaniżać opłat za śmieci, ale musiały je ustalać na poziomie wynikającym z kalkulacji rzeczywistych kosztów prowadzenia tego systemu. więcej→